කොට ගවුම

වියත් තුනේ කොට ගවුම ඇද
කොණ්ඩය ස්ටේට් , තැන තැන වර්ණ යොදා 
අත් නැති බ්ලවුසිය ඇදගෙන 
උර හිස වැහෙන තෙක් පච්ච කොටා
හැරී හැරී බලන විට ...
කෙසේද මා ඉගෙන ගන්නේ එක මනසෙන් ...

දැනුනු විට මගේ මනෝ පාර
ලෙක්චර් අයියා කියයි මෙසේ
"මයි ඩියර් ෆ්‍රෙන්ඩ් ,
ෆෝකස්  ඔන් ද ක්ලාස් ,.."

අනිත් උන් ලියයි පස්චාත් 
බාගෙ උඩ දමාගෙන ..

වගුවක් ගසන විට , 
නැත අඩි රූලක් මා අත..
දෙපැත්ත බැලුවෙමි සරණක් පතා..
පිහිටට ආවේ සුදු කොට ගවුමය 
බලෙන්ම මා අත තිබ්බේය අඩි රූලක් ..
පින් දිදී ඇන්දේය වගුව,
 නැත දැන් ඇදීමට 
හැකියාවක් සුදු කොට ගවුමට ..
දෙන්න යන විට නැවත 
එපා කියා , ඔයා ඇදගෙනම දෙන්නකෝ 

තේරුනේ මට එක දෙයක් 
සල්ලිය බාගෙ තිබුනාට 
සෙල්ලක්කාර ලෙස ඇද පැළඳ සිටියාට..
පොෂ් ලුක් එකෙන් සිටියාට 
නැත මහා ලොකු ආඩම්බර කමක් සිත අහලකවත් ...........
මෙවැනි කෙල්ලන් සිටින බව දැන සිටි මුත් 
දැක තිබුනේ නැත මිට පෙර ........

සිංහල බ්ලොග් කියවනය