ආදරයේ අංශු මාත්‍රයක්...

සිස් අහපු ගමන් හිතට වැදුන සින්දුවක් , ආයේ කියල වැඩක් නැ .. පට්ට පට පට ..
මරේ මරු..


තාරුකා උයනට ඉහල අහසින්.....
ඈත ඉදන් හරි හදිස්සියෙන්
ඔබ ආවා...
ආදරයේ අංශු මාත්‍රයක් ආවා ....
ආදරයේ සිහින දෙවිඳු ..
ඔබ ආවා ...

ව්‍යාකරණ නැති ,
කැඩී බිදී ගිය
භාෂාවක හිරවී
ඔබ ආවා
ආදරයේ වචන මාත්‍රයක් අරන් ....

ඇහි පිල්ලමකටවත්
අවසරයක් තිබුනෙ නැ
හරි හදිස්සියේ
ලොබ බැදුනා
අගුල් වැටි ...

මායාවයි ඔබ
ඇසුරු සැනින් මිය යන්නට නියමිත
මා ඔබ ඉම්බා..
ආදරයේ අංශු මාත්‍රයක්
දැනුනේ නැ ...............

http://www.youtube.com/watch?v=HTjl5LtNn8o

2 comments:

ඔබ නොදු‍ටු ලොවක් said...

එළ එළ තෑන්ක්ස් කිව්වා....

රස කතා said...

වෙල් කම් වේවා .......

Post a Comment